Rosa*

عضویت : 1389/07/03
زن
45 سال
کلاْ افرادی که ازدواج میکنند دو دسته اند . آنهایی که از جانشان سیر شدند و آنهایی که قصد جان دیگری را دارند
9 موضوع
پست