دنیا___همسرم

عضویت : 2 هفته پیش
زن
60 سال
دیپلم

اینکه سنمو زدم ۶۰ به خاطر اینکه هی نگید سنت کمه برای بارداری😡

من بد شانسیمو اون جایی فهمیدم که    😐                        تخم مرغ و کاشتم بهش یه عالمه اب دادم کود دادم ولی اخرش مرغ نشد😣
1333