نیکا184

عضویت : 1392/03/25
زن
98 سال
پناه میبرم به خدا از عـیبی که «امروز» در خود می بینم، و «دیروز»؛ دیگران را به خاطر هـمان عیـب؛ ملامت کرده ام ... محتاط باشیم؛ در «سرزنش»؛ و «قضاوت کردن دیگران». وقتی؛ نه از «دیروز او» خبر داریم؛ نه از «فردای خودمان» ... 💕
4 موضوع
پست
ريزش مو بعد از زايمان
1397/03/06 16:29:43 17 پست
17
من از اين ختم حاجت گرفتم
1397/01/05 13:00:15 32 پست
32
دكتر مقيمي اطفال
1396/11/10 10:20:58 0 پست
0