برفکی

عضویت : 1397/09/02
زن
درج نشده است
💔💔ای فلک گرمرانمی زادی اجاقت کوربود منکه راضی به این خلقت نبودم زود بود منکه باشم یانباشم کاره دنیالنگ نیست من بمیرم یابمانم هیشکس دل تنگ نیست💘💘
44 موضوع
پست
خداروشکررررر
1397/11/29 17:37:50 1 پست
1
چرا هنوز بیدارید
1397/11/12 05:04:27 42 پست
42
کیابیدارن ...
1397/11/05 04:36:48 71 پست
71
چرا اخه
1397/11/02 18:36:02 7 پست
7
چرا قط دسرسی شده
1397/10/30 10:00:29 24 پست
24
یک سوال
1397/10/22 01:16:03 17 پست
17
یه سوال
1397/10/10 23:50:10 30 پست
30
دلم گرفته
1397/10/07 12:46:35 33 پست
33