گیلدا8

عضویت : 1395/02/24
زن
29 سال
این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت..این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت