بانو_آناهیتا

عضویت : 1400/07/23
زن
در حال تحصیل
تا به حال توی بیداری خوابیدید؟ این حالی بود که برای سال ها داشتم، حالا که بیدار شدم ویرانه نه ولی پوچی بزرگی در مرکز زندگیم میبینم، اما بازم این پوچی چیزی از خوشحالیم کم نمیکنه، چون بلآخره من بیدارم✨
46 موضوع
پست
نمرات دوازدهم اومده❓
1403/04/23 20:08:18 0 پست
0
دیدین میگن
1403/04/15 18:24:25 0 پست
0
مزخرف ترین چیز دنیا💔
1403/04/12 22:34:11 0 پست
0
ویکتور هوگو🌱
1403/04/11 09:02:36 0 پست
0
فردریش نیچه 🎭
1403/04/09 10:42:09 0 پست
0
آلبرت اینشتین🌀
1403/04/07 18:23:24 0 پست
0
حس خوب💞
1403/04/05 14:00:12 0 پست
0
کارتون های بچگی😁💞
1403/04/04 14:14:23 3 پست
3
لئون تولستوی🍃
1403/04/04 13:36:10 0 پست
0