👈_یخ_ناز_هستم_💃_💞

عضویت : 1395/04/31
زن
8 سال
درج نشده است
❤به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند ...لحظه ها عریانند....به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز..❤#سهراب_سپهری❤
57 موضوع
پست
معرفی کتاب
1397/11/15 18:57:00 15 پست
15
13
یه دقیقه بیاین
1397/10/17 22:19:09 8 پست
8
البالو خشکه
1397/10/12 18:36:34 13 پست
13
شام
1397/09/27 19:14:29 32 پست
32
شما موقعی که...
1397/08/05 15:33:50 34 پست
34
خورش کرفس
1397/07/26 17:23:22 18 پست
18
میخوام شور بندازم
1397/07/24 18:32:32 15 پست
15
کدبانو ها بیاین
1397/07/21 11:16:29 17 پست
17