چرمینه

عضویت : 1398/09/26
زن
لیسانس
زندگی بافتن یک قالیست* نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی*نقشه را اوست که تعیین کرده*تو در این بین فقط میبافی*نقشه را خوب ببین*نکند اخر کار*قالی زندگیت را نخرند!
من و فرزندانم

فقط 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
559 موضوع
پست
1652