ققنوس_ابی

عضویت : 1398/03/13
زن
22 سال
لیسانس عمران

اینجا میدون جنگ نیس که فقط یه فضای مجازیه باهم مهربون باشیم.😍😍💜💛💚

منمو این صنمو عاشقی وباقی عمر...تیکر بارداری نیست تیکر رسیدن ب خاسته منو پسرمه.😎👶👶                 خدایا محمدوخودت دادیش خودتم مواظبش باش😘😘💗💖                               (   از هیچ چیز نترس دقیقا همون سرت میاد.)                          من یه مادر قوی هستم.هیچ چی منو از پا درنمیاره...                     فقط خدایا تو رو ب خودت قسم کوتاه بیا.یکم زیادی غم دارم😣😣😣😰😰😰😒😒😒                              
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال

فقط 29 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40