جوکروهارلی

عضویت : 3 هفته پیش
زن
23 سال
دانشجو(فوق دیپلم)

من‌دختر پاییزم🍁🍁دختر پاییز که باشی مهربان ترمی شوی🍂🍃🍁

هارلی واسه ملکه جوکر شدن😍خودشو پرت کرد تو اسید جوکر هم باهمه بدیاش پرید تا بتونه بهش ثابت کنه آدم بدیه ولی وقتی یک نفربراش جون میده نباید براش کم بزاره❤😘💑
62 موضوع
پست