خوشه_های_پشم

عضویت : 1401/10/27
زن
درج نشده است
عمری دگر بباید بعد از فراق ما را                                    کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری