مامان_آدرین8

عضویت : 1392/11/17
زن
27 سال
آزادی چیزی نیست که آن را به کسی هدیه کنندکسی که با مغز خودش فکر می کند،آزاد است.
من و فرزندانم
- پسر - 6 سال