ستی_گلییی

عضویت : 1399/10/30
زن
پس فردا گندش در میاد تو ترکیب ساخت کاغذ کتابهای درسی دیازپام میزنن, ببین کی گفتم😐
41 موضوع
پست
18
کلافه شدم
1399/12/15 19:44:50 1 پست
1
اگه خواهر شوهرتون
1399/12/14 14:10:40 11 پست
11
قلبمم درد میکنه
1399/12/14 13:31:25 5 پست
5
کرونا دارم
1399/12/14 13:23:39 5 پست
5
حال کردمم/:
1399/12/14 11:17:21 8 پست
8
هدفون یا ساعت هوشمند؟
1399/12/12 22:37:47 6 پست
6
خدایا منو
1399/12/12 21:20:57 8 پست
8
پدره ما داریم/:
1399/12/12 21:18:44 13 پست
13
1997
1995