یه،بنده،خدا

عضویت : 1400/02/19
زن
خیر سرم در حال تحصیلم🚶🏼‍♀️
۱. ممنون واسه بودنت تو سالی که گذشت                         ۲.آرزو واسه داشتنت تو سالِ جدید 🤍🫀
25 موضوع
پست
35
کاور گوشی🦊🍒
1400/12/23 15:38:34 44 پست
44
0
خاک 😹
1400/12/05 18:44:48 0 پست
0
مَرد‌من M,B😻
1400/11/26 12:56:19 0 پست
0
عامل اصلی افسردگی😪😂
1400/11/11 00:28:34 0 پست
0
گفتینو عم از دست رف:/
1400/10/23 23:27:44 0 پست
0
❤️My Love,(:(
1400/10/08 20:20:51 0 پست
0
ناشناسینو😈
1400/10/06 01:31:08 0 پست
0