محیایسنا

عضویت : 1398/06/13
زن
25 سال

دروغگویی انتخاب آدم هاست نه یک اشتباه،

وفاداری وظیفه آدم هاست نه یک انتخاب

افرادی که با ما هم عقیده هستن به ما آرامش میدهند" و افرادی که مخالف با عقیده ما هستن به ما دانش... و آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای بهتر زندگی کردن به دانش
من و فرزندانم
محیا یسنا محمدحسام - پسر - 1 سال
7 موضوع
پست
خوابگردی
1398/08/01 06:57:22 26 پست
26
چیستاااااااااااااان
1398/07/29 14:14:34 33 پست
33
عاشقان چینی گل محمدی
1398/07/26 02:59:34 25 پست
25
مشورت میخوام
1398/07/12 22:20:54 3 پست
3