یاسییی

عضویت : 1398/07/11
زن
دیپلم تجربے

زندگےِ من خیلے بالا و پایینی داره،گاهی اوغات خوشحالم و خوشبخت ترینم گاهی اوغاتم دل آزرده و بدبخت ترین

💜ԋ💜 همیشه بهش میگم عاشق چشمای خوشگلتم