متفکر۵۶۹

عضویت : 1402/08/21
زن
کارشناسی
من جواب استاتررومیدم،بتوچه؟!....توهین کنی تمامش نثاروالدینت چون من باتوکارنداشتم وتوفضولی وبی ذات،برای همین برای نظرهمه نظرمیدی،بازهم میگم بتوچه؟!
18 موضوع
پست
فقرچیست؟!
1403/04/04 04:54:38 0 پست
0
هارهارهار
1403/04/03 15:04:50 0 پست
0
کیامردن بیزحمت بیاین
1403/04/02 13:27:49 16 پست
16
روزدخترمبارک
1403/02/20 19:03:13 13 پست
13
تنبلی تخمدان
1402/12/05 12:13:45 12 پست
12
نازایی ورژیم لاغری
1402/12/01 12:49:56 2 پست
2
آی وی اف وآی یوآی مشهد
1402/12/01 10:55:19 6 پست
6
کیا ناباورانه باردار شد
1402/09/18 09:02:59 12 پست
12