پیانولوژی

عضویت : 1 هفته پیش
مرد
کارشناسی ارشد موسیقی
مَرد که از چشم تو افتاد شکست, مَرد است هنوز ولی خانه ات آباد ,شکست ...
34 موضوع
پست
معرفی موسیقی کلاسیک ♪
1399/03/13 02:48:22 10 پست
10
معرفی موسیقی کلاسیک ♪
1399/03/12 22:12:30 26 پست
26
معرفی موسیقی کلاسیک ♪
1399/03/12 02:28:12 25 پست
25
معرفی موسیقی کلاسیک ♪
1399/03/11 18:22:51 0 پست
0
معرفی موزیک کلاسیک ♪
1399/03/11 01:53:19 6 پست
6
معرفی کتاب ♪
1399/03/10 14:35:18 0 پست
0
دریاچه قو ♬
1399/03/10 01:14:29 7 پست
7
تئوری (تئُری موسیقی) ♪
1399/03/09 14:58:06 21 پست
21
متولد مهر
1399/03/09 03:07:46 29 پست
29