سپیده14

عضویت : 1395/11/10
زن
زندگیم نیاز به یه معجزه داره.اگه ممکنه یه صلوات از ته دل برام بفرست.
زندگیم نیاز به یه معجزه داره. یه(صلوات)برام از ته دل بفرست اگه امکان داره.ممنون.