ملیرهیامی

عضویت : 1396/11/25
زن
21 سال
بی سواد
روزی که رفتی و زنده ماندم،باخود گفتم دیگر هیچ رفتنی مرا نخواهد کشت.....🖤🥀من معمولا بحث با آدمای احمق رو با سکوت تموم میکنم چرا؟؟؟چون نه اون شعورشو داره قانع بشه نه سوادشو داره که منو قانع کنه پس میگذریم ...🗣️❌ در ضمن یه شعر معروف هست میگه. طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند 😎🤯 یه شعر دیگه هم هست که میگه گاوان و خران باربردار به ز آدمیان مردم آزار 🤣
2221