سایه۱۹۹۳

عضویت : 1398/03/14
زن
لیسانس

من سفر کردم از ترانه شدن...کوچ کردم ب سرزمین سکوت!

دائما یکسان نباشد حال دوران...گه مخور-😒
من و فرزندانم

فقط 9 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1333