سایه۱۹۹۳

عضویت : 1398/03/14
زن
لیسانس

من سفر کردم از ترانه شدن...کوچ کردم ب سرزمین سکوت!

خدایا شکرت-