سیم_سیم_جون

عضویت : 1395/11/06
زن
29 سال
کاش مامانم بود😔کاش موقع عروس شدنم کنارم بود😔کاش تو حاملگی کنارم بود موقع هایی که حالم خوب نبود میومد پیشم یا من میرفتم پیشش😔کاش روز زایمانم کنارم بود😔کاش بعد از زایمانم بود و ازم پرستاری میکرد و بچه داری یادم میداد😔هععععیییییی😔😔صلوات میفرستید واسش؟ 
من و فرزندانم

فقط 30 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40