mahboooobeh4

عضویت : 1398/12/20
زن
درج نشده است
تاپیک امضام🌺🍃🍃روزی مردی ثروتمند سبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن را پشت اسب گذاشتو وارد بازار دهکده شد، سپس سبد را روی زمین گذاشت و به مردم گفت:" این سبد گردو را هدیه میدهم به مردم دهکده، فقط در صف بایستید و هرکس یک گردو برداردبه اندازه همه گردو در این سبد است و به همه می‌رسد "مرد ثروتمند این را گفت و رفت.مردم دهکده پشت سر هم صف ایستادند و یکی‌یکی از داخل سبد گردو برداشتند.پسربچه باهوشی هم در صف ایستاد.اما وقتی نوبتش رسید در کنار سبد ایستاد و نوبتش را به نفر بعدی داد.به این ترتیب هر کسی یک گردو برمی‌داشت و پی کار خود می‌رفت.مردی که خیلی احساس زرنگی می‌کرد با خود گفت:"نوبت من که رسید دو تا گردو برمی‌دارم و فرار می‌کنم. در نتیجه به این پسر چیزی نمی‌رسد."او چنین کرد و در لابه‌لای جمعیت گم شد.سرانجام وقتی همه گردوهایشان را گرفتند و رفتندپسرک با لبخند سبد را از روی زمین برداشت و بر دوش خود گذاشت و گفت:"من از همان اول گردو نمی‌خواستم این سبد ارزشی بسیار بیشتر از همه گردوها دارد."خیلی‌ها دلشان به گردوبازی خوش استو از این غافلند که آنچه گرانبهاست و ارزش بسیار بیشتری دارد سبدی است که این گردوها در آن جمع شده‌اند.🍃🌺🍃
138 موضوع
پست
نی نی یار
1400/06/31 12:28:38 3 پست
3
28
فیلم زخم کاری
1400/06/09 22:42:14 22 پست
22
توستر یا ماکروفر؟
1400/06/08 23:41:20 10 پست
10
پست و اعداد رند
1400/05/16 12:26:44 5 پست
5
خبر فوری امشب...
1400/05/13 18:16:44 0 پست
0
من آدم‌عجیبیم؟
1400/05/08 23:43:04 26 پست
26