ژینو13

عضویت : 1396/06/26
زن
کارشناس ارشد محیط زیست
قومی متفکرند اندر ره دین/ قومی به گمان فتاده در راه یقین/ میترسم از آن بانگ بر آید روزی/ که ای بیخبران راه نه آنست و نه این