مژده251

عضویت : 1395/12/16
زن
درج نشده است
آدمیمی تواند حتی دلتنگ کسیباشد که اورا فقط در خیال خود دیده است  ** سه تا جوجه از دست دادم، یکی تیر/ 96، دومی تیر 97 و سومی هم آبان 97 ، پوست کلفت شدم مثل کرگدن  
من و فرزندانم

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40