صبور7

عضویت : 1394/02/20
زن
مهندسی تکنولوژی.........
جایی هست که جز من هیچ کس نمیتواند آن را پر کند.کاری هست که جز من هیچ کس قادر به انجامش نیست.💪💪💪💪💪