کژل

عضویت : 1398/07/25
زن
20 سال
درج نشده است

عشق من دخترمه😍😍😘😘

تاکه بودیم نبودیم کسی کشت مارو غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدند خفتیم همه بیدارشدند قدرآیینه رو بدانید که هست نه درآن وقت افتادو شکست😘😘
1652