دلوینت

عضویت : 1399/06/05
زن
همه چی دون😉
🙏لطفا تا برم و بیام  کسی تاپیک نزنه🙏🙏  حالم خوب باشه  تاپیک میزنم ..... دعای خیر تون همیشه  همراهم  باشه ......  دوستام تک تک نشد بهشون بگم حلال کنند اگر  خوندن من از ته قلبم حلالیت  میگیرم😔....من نگران هستم و پر ترس ..... دعا دعا دعا یادتون نره ..... دوست تون دارم ......  
1786