ترکیده3

عضویت : 1402/10/07
زن
درج نشده است
ام البنین دخیلم، درمانده و ذلیلم تا ندهی مرادم، دست از تو برندارم       کاربری جدید نیستم کاربری قبلیم ترکید . هیچ وقت حلال نمیکنم اون شخص که منو بخاطر اینکه حاجت نگرفت تهمت زد ترکوند هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت. عاشقتونم  . بابام به رحمت خدا رفته. کاش زنده بود. لطفا برای ازدواجم دعا کن
513 موضوع
پست
شرح در عکس
1403/04/29 23:41:49 2 پست
2
20 نفر بیان
1403/04/29 21:45:22 16 پست
16
امام سجاد علیه السلام
1403/04/27 22:03:42 3 پست
3
بدنم پر شده از
1403/04/27 20:20:03 4 پست
4
دارم دق میکنم
1403/04/27 00:00:38 9 پست
9
میشه لطفا بیای
1403/04/26 23:43:41 2 پست
2
بهم تهمت زدن
1403/04/26 23:21:33 29 پست
29
مذهبی ها بیاین
1403/04/26 23:17:05 6 پست
6