shelmam

عضویت : 1398/07/07
زن
34 سال
دکترای سلولی مولکولی
من ولی اصلم ، پر از دردم  ، من .....خسته ام ، سردم
من و فرزندانم

فقط 2 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
79 موضوع
پست
حذف آدم های منفی
1398/09/19 15:31:06 8 پست
8
زشت ترین قسمت بدن
1398/09/15 08:08:32 9 پست
9
تنها
1398/09/14 15:10:58 1 پست
1
رویای بزرگ شما چیه ؟
1398/09/14 06:01:38 126 پست
126
آب انار
1398/09/12 22:00:59 20 پست
20
شکست خورده کیه ؟
1398/09/09 07:40:05 6 پست
6
حافظه ی خوب
1398/09/09 06:06:24 6 پست
6
۸ چیزی که باید ترک کنیم
1398/09/07 14:21:00 3 پست
3
قانون بالن
1398/09/06 08:09:13 10 پست
10