الی_شیرازی

عضویت : 1396/02/08
زن
33 سال
لیسانس
  برای شفای مادرم یک صلوات میفرستین؟ خدایا مادرم و شفا بده. التماست میکنم خدا 😔😔الهی که خدا خودش یک نگاه به تمام بیماران داشته باشه
من و فرزندانم
الیسا - دختر - زیر یک سال
1652