fatikhanoomi20

عضویت : 1399/06/25
زن
med stu
کاربری ششممه    با احمق بحث نکن بگذار در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند    زندگی کوتاه تر از آن است که با بحث با احمق ها هدر رود انیشتین    با چوب های پوسیده نمی شود قایق ساخت و با افکار پوسیده هم نمی توان جامعه را ساخت .در تاریخ99/9/9 به ارزوم رسیدم خدایا شکرت  یک آرمی بلینک هستم   
9 موضوع
پست
1786