جنسیت :
زن
سن :
35
مدرک تحصیلی :
امضاء :
کوروش کبیر: من برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرند وقتی ندارم، زیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند