جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :
چه خوش گفت گارفیلد پاکزاد به کاربران خویش:هر کی از من بدش میاد بگه تا منم ازش بدم بیاد....والا بقران گرفتاری شدیمااااا🤕