جنسیت :
زن
سن :
23
مدرک تحصیلی :
لیسانس
امضاء :
°• همیشه زمانی  چیزیُ بدست میارم ک دیگه ذوقِ داشتنشُ ندارم ! 😏👎 •°