جنسیت :
زن
سن :
30
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
امضاء :
ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست