جنسیت :
زن
سن :
24
مدرک تحصیلی :
امضاء :
من وسط شهر زندگی میکنم که هم بالا رو ببینم هم پایین رو ...