سیاهچاله_سفید

سیاهچاله_سفید

سیاهچاله سفید یعنی سفیدچاله.به خاطر علاقه ام به نجوم این اسم رو گذاشتم.

جنسیت :
زن
سن :
19
مدرک تحصیلی :
دانشجو.
امضاء :
واژه ترشیده مخصوص دورانی بود که زنها هنری به جز شوهر کردن نداشتند،برای زن توانمند امروزی ازدواج صرفا یک گزینه در زندگی است نه تنها هدف زندگی.