جنسیت :
زن
سن :
26
مدرک تحصیلی :
امضاء :
گاه آدم در 20 سالگی می میرد ولی در 70 سالگی به خاک سپرده می شود.