c_o_r_a_l

c_o_r_a_l

من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

جنسیت :
زن
سن :
مدرک تحصیلی :
امضاء :
‏اون قیافه ای که ما بچگی توی کارتون ها میدیدم به عنوان جادوگر الان بهش میگن داف همون ناخون ها همون آرایش ها...