جنسیت :
زن
سن :
28
مدرک تحصیلی :
لیسانس
امضاء :
یه همسر خوب   ، دوتا دخمل گل   یه پسرتپل     .دارایی های با ارزشم .خدایا شکرت.