تاریخ شروع و پایان مسابقه

15 اردیبهشت 1397 تا 19 اردیبهشت 1397

هدایای این دوره

نفر اول: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو" به ارزش 300 هزار تومان
نفر دوم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو" به ارزش 200 هزار تومان
نفرات سوم و چهارم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو" به ارزش 100 هزار تومان

نحوه شرکت در مسابقه عکس

مسابقه بالکن های بهاری

نی‌نی‌سایتی‌های عزیز سلام!

دیده‌اید بعضی خانه‌ها چه نماهای بیرونی یا داخلی سرسبز و پرگل و جذابی دارند؟ طوری که وقتی نگاه آدم به آن‌ها می‌افتد دلش باز می‌شود! موضوع مسابقه ما،زیباتر کردن فضای بالکن و حیاط خانه با گل و گیاه است، فضاهایی که هم به خانه خودتان و هم به شهرتان، جلوه زیباتری بخشیده اند.

 

قرار است از بالکن یا حیاط خانه تان که با انواع گل و گیاه زیبایش کرده اید، عکس بگیرید و عکس‌ها را از شنبه صبح 15 اردیبهشت تا دوشنبه شب 17 اردیبهشت در بخش مسابقه عکس نی نی سایت بارگزاری کنید تا دیگران بتوانند به آنها رای بدهند و برنده ها را انتخاب کنند. مهلت رای گیری تا پایان روز سه شنبه 18 اردیبهشت خواهد بود و چهارشنبه صبح، برنده ها اعلام خواهند شد

 

نکته مهم اینجاست که حتما باید روی تکه ای کاغذ نی نی سایت را نوشته و در کنار گل و گیاه قرار دهید  

 

و اما جوایز:

برنده های این مسابقه بهاری در دو بخش انتخاب خواهند شد:

 

بخش اول؛ به انتخاب کاربران

نفر اول: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو"  به ارزش 300 هزار تومان

نفر دوم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو"  به ارزش 200 هزار تومان

نفرات سوم و چهارم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو"  به ارزش 100 هزار تومان

 

بخش دوم؛ به انتخاب داوران نی نی سایت

نفر اول: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو" به ارزش 300 هزار تومان

نفر دوم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو"  به ارزش 200 هزار تومان

نفر سوم: بن خرید لوازم آرایشی و بهداشتی از فروشگاه "مو تن رو"  به ارزش 100 هزار تومان

برندگان عزیز فقط تا تاریخ 22 اردیبهشت می توانند هدایای خود را از فروشگاه موتن رو انتخاب کنند.

برندگان مسابقه

بالکن های بهاری