1672

تاریخ شروع و پایان مسابقه

20 دی 1395 تا 13 بهمن 1395

هدایای این دوره

نحوه شرکت در مسابقه عکس

مسابقه عکس بهمن ماه 

زمان ارسال عکس 20-10-95  تا 8-11-95

کاربران می توانند تا تاریخ 13 بهمن ماه به عکسهای مورد نظر رای بدهند.                                            

اسپانسر این دوره:  http://www.khanoumi.com/

جوایز مسابقه :  

نفر اول - یک بن خرید لوازم آرایشی بهداشتی، عطر  به ارزش 500 هزار تومان، نفر دوم تا پنجم-  یک بن خرید لوازم آرایشی بهداشتی ، عطر  به ارزش 100 هزار تومان ،  این مسابقه 5 برنده در قسمت عکس و یک برنده رای دهنده خواهد داشت

برندگان مسابقه

لوازم آرایش من