1186

تاریخ شروع و پایان مسابقه

15 آبان 1395 تا 12 آذر 1395

هدایای این دوره

نحوه شرکت در مسابقه عکس

 نظافت و پاکیزگی منزل برای تمام خانمهای با سلیقه از اهمیت خاصی برخورداره موضوع مسابقه این ماه رو اختصاص دادیم به پاکیزگی منزل.
شما کاربر عزیز تصویر قسمتی از منزل خودتون رو که از پاکیزگی خاصی برخورداره برای ما ارسال کنید 

مهلت ارسال عکس از تاریخ 95/08/15 لغایت 95/09/06 می باشد. 
کاربران عزیز می توانند تا تاریخ 95/09/12 به عکسهای موردنظر رای دهند

حامی این دوره: اهداء 10 عدد کارت هدیه هرکدام به مبلغ 100000هزار تومان