1186

تاریخ شروع و پایان مسابقه

21 دی 1393 تا 15 بهمن 1393

هدایای این دوره

نحوه شرکت در مسابقه عکس

 کودکان در دنیایی از بازیها و سرگرمیهای مختلف رشد می کنند. به تصویر کشیدن لحظه ی بازی کردن آنها با اسباب بازی یا هر وسیله ای که موجب سرگرمی آنها می شود، بسیار جذاب و تماشایی است.

کاربران عزیز منتظر دریافت عکس کوچولوهای شما در حین بازی کردن هستیم.
 
زمان ارسال عکس از تاریخ 93/10/21 لغایت 93/11/10 می باشد. 
کاربران می توانند عکسهای خود را از تاریخ 93/10/21 لغایت 93/11/10 ارسال کنند و تا تاریخ 93/11/15 امکان رای داد

برندگان مسابقه

بازیهای کودک من