2733
2734
عنوان

نامزدیم سر این موضوع به هم خورد

| مشاهده متن کامل بحث + 2033 بازدید | 95 پست
همیشه بگذارید عصبانیتتون فروکش کنه بعد عکس العمل داشته باشید

برعکس من همیشه میگم عصبانیت خیلی خوبه 

مثل درده واسه بدن به آدم اخطار خطر میده 

یعنی یکی پاشو ردخط قرمزات گذشته 

ܩܔ ܣܩیܢܚ݅ܘ ܢ̣ߊ ܢ̣ܫ̇ض ܟܿܝ̇ߺܥ‌‌یܥ‌‌ܩܢ 😅 ️ ๛ܩߊ ܢ̣ܘ ܭܢܚܨ ܭܘ حߊ‌ܠܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ߊ‌ܥ‌‌ܭܨ ܢ̣ܦ̇ܣܩܥ‌‌ ܥߊ‌ܝ̇ߺܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ܩیܥ‌‌ܣیܩ! ️حرف زدن اسو نه‌خ‍‌ـב‍‌م م‍‌ث ر‍وان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا ص‍‌ح‍‌ب‍‌ت م‍‌ک‍‌ن‍‌م م‍‌ث #ر‍وان‍‌ی‍‌ا ع‍‌م‍‌ل ..!.😅شمایی‌که میگی‌برو‌پیش.روانشناس‌فک‌کنم‌تاحالاخودت‌نرفتی‌     وگرنه میدونستی جلسه‌۴۰۰‌تمنه‌😂نمیگفتی‌برو تاپیک:شوهرم‌بهم پول‌توجیبی‌نمیده‌برو روانشناس‌   شوهرم‌سرکار‌نمیره‌نون‌‌نداریم‌ببرش روانشناس کارندارم افسرده روانشناس اگ پول روانشناس داشتیم خب چیزیمون‌نبود خااهررر

من برای جای ترک های پوستی بعد از زایمانم از روغن آنتی استرچ مارک برند آنانه استفاده کردم که یک برند سوییسی بود.

 برای من واقعا مثل معجزه عمل کرد. حتما تو دوران بارداری قبل از ایجادترک ها یا تا وقتی که ترک ها هنوز قدیمی نشدن و قرمز هستن استفاده کنید که زود برطرف بشه. برای ترک های ایجاد شده با چاقی یا لاغری هم عالیه. لینکشو میزارم چون میدونم دغدغه خیلی از ماماناس

سرزمین عجایب😐😂

سرزمین عجایبم اینحوری نیست😐تازه بعضی شهرا رسم دارن اول عقد کنن بعد نامزدی که باهم آشنا بشن 

ܩܔ ܣܩیܢܚ݅ܘ ܢ̣ߊ ܢ̣ܫ̇ض ܟܿܝ̇ߺܥ‌‌یܥ‌‌ܩܢ 😅 ️ ๛ܩߊ ܢ̣ܘ ܭܢܚܨ ܭܘ حߊ‌ܠܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ߊ‌ܥ‌‌ܭܨ ܢ̣ܦ̇ܣܩܥ‌‌ ܥߊ‌ܝ̇ߺܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ܩیܥ‌‌ܣیܩ! ️حرف زدن اسو نه‌خ‍‌ـב‍‌م م‍‌ث ر‍وان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا ص‍‌ح‍‌ب‍‌ت م‍‌ک‍‌ن‍‌م م‍‌ث #ر‍وان‍‌ی‍‌ا ع‍‌م‍‌ل ..!.😅شمایی‌که میگی‌برو‌پیش.روانشناس‌فک‌کنم‌تاحالاخودت‌نرفتی‌     وگرنه میدونستی جلسه‌۴۰۰‌تمنه‌😂نمیگفتی‌برو تاپیک:شوهرم‌بهم پول‌توجیبی‌نمیده‌برو روانشناس‌   شوهرم‌سرکار‌نمیره‌نون‌‌نداریم‌ببرش روانشناس کارندارم افسرده روانشناس اگ پول روانشناس داشتیم خب چیزیمون‌نبود خااهررر
2731
همون دیگه چون ثبت نشده زبون ادم کوتاهه

دیگه اون به شعور شخصیت آدما ربط داره

ولی آدم نباید زود عقد کنه

ܩܔ ܣܩیܢܚ݅ܘ ܢ̣ߊ ܢ̣ܫ̇ض ܟܿܝ̇ߺܥ‌‌یܥ‌‌ܩܢ 😅 ️ ๛ܩߊ ܢ̣ܘ ܭܢܚܨ ܭܘ حߊ‌ܠܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ߊ‌ܥ‌‌ܭܨ ܢ̣ܦ̇ܣܩܥ‌‌ ܥߊ‌ܝ̇ߺܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ܩیܥ‌‌ܣیܩ! ️حرف زدن اسو نه‌خ‍‌ـב‍‌م م‍‌ث ر‍وان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا ص‍‌ح‍‌ب‍‌ت م‍‌ک‍‌ن‍‌م م‍‌ث #ر‍وان‍‌ی‍‌ا ع‍‌م‍‌ل ..!.😅شمایی‌که میگی‌برو‌پیش.روانشناس‌فک‌کنم‌تاحالاخودت‌نرفتی‌     وگرنه میدونستی جلسه‌۴۰۰‌تمنه‌😂نمیگفتی‌برو تاپیک:شوهرم‌بهم پول‌توجیبی‌نمیده‌برو روانشناس‌   شوهرم‌سرکار‌نمیره‌نون‌‌نداریم‌ببرش روانشناس کارندارم افسرده روانشناس اگ پول روانشناس داشتیم خب چیزیمون‌نبود خااهررر
منم نگفتم زود عقد کنه

ولی چون عقد کرده وجدا شده وبچه داره 

دلیل نمیشه بگه مجرد ازدواج نکنه 

ܩܔ ܣܩیܢܚ݅ܘ ܢ̣ߊ ܢ̣ܫ̇ض ܟܿܝ̇ߺܥ‌‌یܥ‌‌ܩܢ 😅 ️ ๛ܩߊ ܢ̣ܘ ܭܢܚܨ ܭܘ حߊ‌ܠܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ߊ‌ܥ‌‌ܭܨ ܢ̣ܦ̇ܣܩܥ‌‌ ܥߊ‌ܝ̇ߺܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ܩیܥ‌‌ܣیܩ! ️حرف زدن اسو نه‌خ‍‌ـב‍‌م م‍‌ث ر‍وان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا ص‍‌ح‍‌ب‍‌ت م‍‌ک‍‌ن‍‌م م‍‌ث #ر‍وان‍‌ی‍‌ا ع‍‌م‍‌ل ..!.😅شمایی‌که میگی‌برو‌پیش.روانشناس‌فک‌کنم‌تاحالاخودت‌نرفتی‌     وگرنه میدونستی جلسه‌۴۰۰‌تمنه‌😂نمیگفتی‌برو تاپیک:شوهرم‌بهم پول‌توجیبی‌نمیده‌برو روانشناس‌   شوهرم‌سرکار‌نمیره‌نون‌‌نداریم‌ببرش روانشناس کارندارم افسرده روانشناس اگ پول روانشناس داشتیم خب چیزیمون‌نبود خااهررر
درست مثل شهر ما البته یکم بهتر شده 😂

حالا توشهر ما تایکی دوماه قبل عروسی نباید کسی عقد کنه 

نامزدی تا دوسال یابیشتر ممکنه طول بکشه 

ولی عقد ازنظرشون خوب نیستن راسته هم تاحدود زیادی 

اگر نامزدی باشین میتونین راحت جدا شین وقتی روخونه زندگیت باشی راحتتر زندگیتو جمع میکنی

ܩܔ ܣܩیܢܚ݅ܘ ܢ̣ߊ ܢ̣ܫ̇ض ܟܿܝ̇ߺܥ‌‌یܥ‌‌ܩܢ 😅 ️ ๛ܩߊ ܢ̣ܘ ܭܢܚܨ ܭܘ حߊ‌ܠܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ߊ‌ܥ‌‌ܭܨ ܢ̣ܦ̇ܣܩܥ‌‌ ܥߊ‌ܝ̇ߺܩߊ‌ܔ ܝ‌ߊ ܩیܥ‌‌ܣیܩ! ️حرف زدن اسو نه‌خ‍‌ـב‍‌م م‍‌ث ر‍وان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا ص‍‌ح‍‌ب‍‌ت م‍‌ک‍‌ن‍‌م م‍‌ث #ر‍وان‍‌ی‍‌ا ع‍‌م‍‌ل ..!.😅شمایی‌که میگی‌برو‌پیش.روانشناس‌فک‌کنم‌تاحالاخودت‌نرفتی‌     وگرنه میدونستی جلسه‌۴۰۰‌تمنه‌😂نمیگفتی‌برو تاپیک:شوهرم‌بهم پول‌توجیبی‌نمیده‌برو روانشناس‌   شوهرم‌سرکار‌نمیره‌نون‌‌نداریم‌ببرش روانشناس کارندارم افسرده روانشناس اگ پول روانشناس داشتیم خب چیزیمون‌نبود خااهررر

همه مردایی که پیج اعتیاد فالو میکنن خودشون معتادن. شرش کم ول کن اون بی هویتو 

یادت باشه تو این دنیا هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست... اگر مادر شدی یادت نره اول تو باید شاد و قوی باشی تا بتونی شاد بزرگش کنی یک بچه از همون روز تولدش نگاهش به خنده های مادرشه نه رنگی بودن اتاقش...     شوهر خدا نیست نون شبت گرو اون نیست پس از سر ناچاری کنارش نمون اگر حرمت گزار نیست .
چه اصراری دارید با پسر مجرد ازدواج کنید؟  با یکی مثل خودتون ازدواج کنید که درکتون کنه

مجرد ۴۰ساله با مطلقه هیچ فررررقی نداره تا حرمت مطلقه بالاتره تایه پسر پیرترشیده نخاسته مونده

فدای چهارتا دخترام   قربون سه تاپسرام  دور هفت تاتون بگردم   
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

درمان سرفه خشک

barfi6 | 32 ثانیه پیش
2687