2733
2734

بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید

فک کنم توهم، من چند بار امتحان کردم نتیجه نگرفتم  شاید انرژیم پایین بوده یا چی؟! نمیدونم .....

منم از این قانون نتیجه نگرفتم

کلا از اعداد نتیجه نگرفتم ۵۵×۵

اینا بنظرم واقعیت نداره

ولی از قانون نوشتن چند بار نتیجه گرفتم

برای توی سایت ول چرخیدن😎برای دکمه حذفیدن😬برای کاربریم‌کاربریت کاربرامون✊️برای تعلیقی ها که‌جون میدن👎برای لایک و پست و تاپیک‌و تعلیقی/برای حسرتای پر،بازدیدی/برای حلیم با نمک یا شکر،جنگ و دعوا/برای تاپیک‌های منشوری/برای کاربرای مرد وجنگ و دعوا/برای بچه‌مچه های کنکوری/برای کاربری و احتمال انقزاضش/برای کاربرای پر نفوذی/برای شوهر و عوق،خانواده اش/فقط طلاق فقط طلاقه ادامش/برای روزهای خوب قبل ازدواج و/برای نی نی یار و اخلاق فوق العاده اش😈/برای دروغ هایی که بر ملا شد/برای کاربری که‌ناحق بیصدا شد/برای باردارای پا به مامون/برای باربی ها و‌مانکنامون/برای تپل های مهربونو/برای ساقیم ساقی ات ساقیامون/برای شام و‌ناهارا چی دارین/و‌جمله یه بچه دیگه بیارین/برای دغدغه سمی که دارین/برای جمله لول ندارین/برای دعواهای قوم و خویشی/برای داستانای دروغین/برای تو دوغت رو بنوشو/طرفدار نوشابه یا که دوغین؟/برای پست های طوماری/برای تاپیک ماورایی/برای حرفهای سیاسی/برای کاربرای احساسی/برای سیزده ساله بچه دار و/برای مادرای خانه دار و/برای استقلال زنامون/برای مدال گزارش زنامون/برای تموم روشن فکریامون/برای اعتراض های بیصدامون/برای سارا و ممدامون/برای فریاد بیصدامون/برای وقیح و کار ناپسندش/برای کاربرای بالا بلندش/برای کاربرای گیسو‌کمندو/برای خوشگلای ابرو کمندش/برای خنده های گهگداری/برای جمله دغدغه ست تو داری/برای اینکه تاپیک‌زدن نداره/برای کاربری که غصه داره/برای عقاید و فرق و جنجال/برای شوخی ها و‌کاربرای بیمار/برای ممدی که پوششش دخترونه ست/برای جغدهای شب بیدار/برای لذت ،تاپیک ممنوعه/برای ناخنی که‌پر ز گیسه/برای کاربریم کاربریت کاربرامون/برای طرز فکر دوران سلجوقه/برای هانده ایی که شبیه اش زیاده/برای زود باور های ساده/برای کاربرای علم و غیب دارُ/برای کاربرای خان زاده😃
منم از این قانون نتیجه نگرفتم کلا از اعداد نتیجه نگرفتم ۵۵×۵ اینا بنظرم واقعیت نداره ولی از قانون ...

امضات قشنگ زیر و روی نی نی سایتو توصیف میکنه 😂

 برای تغییر مغز ها که پوسیدن....                                     اگه با نظر کسی موافق بودم دلیل نمیشه با بقیه نظراتشم موافق باشم                                                                            در ضمن هرکس که دوست داشته باشمم ریپلای میکنم حتی اونایی که میگن اگه باهام مخالفی ریپلای نکن و حتی شما دوست عزیز 😌                                                                                                                                                                         من قابلیت اینو دارم که درحال زجر کشیدن هم بخندم :) ....
قانون نوشتن روش خاصی داره؟ ممنون میشم یکم توضیح بدی 

بنظرم برای درک قانون جذب بهتره تو سایت سرچ کنی

یه تاپیک قدیمی هست که کامل توضیح داده چه کارهایی را باید انجام بدی و چه کارهایی رو نه

نوشتن به تنهایی تاثیر گذار نیست

من جوری مینوشتم که انگار به اون خواسته رسیدم

مثلا

من فلان ماشین رو دارم و مینوشتم چقدر خوشحالم و اون ماشین چقدر خوب کار میکنه و .....

بعدم  سه بار خدارو شکر میکردم

باید تو خواسته هات زندگی کنی

و هیچ انرژی منفی نداشته باشی

گریه

غر

پس چیشد

چرا من نرسیدم

انتظار

همه اینا انرژی منفی ان و تو رو از خواسته ات دور میکنن

و اگر هم میتونی

تابلو آرزوها رو داشته باش

برای توی سایت ول چرخیدن😎برای دکمه حذفیدن😬برای کاربریم‌کاربریت کاربرامون✊️برای تعلیقی ها که‌جون میدن👎برای لایک و پست و تاپیک‌و تعلیقی/برای حسرتای پر،بازدیدی/برای حلیم با نمک یا شکر،جنگ و دعوا/برای تاپیک‌های منشوری/برای کاربرای مرد وجنگ و دعوا/برای بچه‌مچه های کنکوری/برای کاربری و احتمال انقزاضش/برای کاربرای پر نفوذی/برای شوهر و عوق،خانواده اش/فقط طلاق فقط طلاقه ادامش/برای روزهای خوب قبل ازدواج و/برای نی نی یار و اخلاق فوق العاده اش😈/برای دروغ هایی که بر ملا شد/برای کاربری که‌ناحق بیصدا شد/برای باردارای پا به مامون/برای باربی ها و‌مانکنامون/برای تپل های مهربونو/برای ساقیم ساقی ات ساقیامون/برای شام و‌ناهارا چی دارین/و‌جمله یه بچه دیگه بیارین/برای دغدغه سمی که دارین/برای جمله لول ندارین/برای دعواهای قوم و خویشی/برای داستانای دروغین/برای تو دوغت رو بنوشو/طرفدار نوشابه یا که دوغین؟/برای پست های طوماری/برای تاپیک ماورایی/برای حرفهای سیاسی/برای کاربرای احساسی/برای سیزده ساله بچه دار و/برای مادرای خانه دار و/برای استقلال زنامون/برای مدال گزارش زنامون/برای تموم روشن فکریامون/برای اعتراض های بیصدامون/برای سارا و ممدامون/برای فریاد بیصدامون/برای وقیح و کار ناپسندش/برای کاربرای بالا بلندش/برای کاربرای گیسو‌کمندو/برای خوشگلای ابرو کمندش/برای خنده های گهگداری/برای جمله دغدغه ست تو داری/برای اینکه تاپیک‌زدن نداره/برای کاربری که غصه داره/برای عقاید و فرق و جنجال/برای شوخی ها و‌کاربرای بیمار/برای ممدی که پوششش دخترونه ست/برای جغدهای شب بیدار/برای لذت ،تاپیک ممنوعه/برای ناخنی که‌پر ز گیسه/برای کاربریم کاربریت کاربرامون/برای طرز فکر دوران سلجوقه/برای هانده ایی که شبیه اش زیاده/برای زود باور های ساده/برای کاربرای علم و غیب دارُ/برای کاربرای خان زاده😃
تسلا و ۵ ۵۵ رو چطور انجام میدادی

طبق همون روشی که میگفتن

پنج روز سر یه ساعت ۵۵ بار خواسته مو مینوشتم


برای توی سایت ول چرخیدن😎برای دکمه حذفیدن😬برای کاربریم‌کاربریت کاربرامون✊️برای تعلیقی ها که‌جون میدن👎برای لایک و پست و تاپیک‌و تعلیقی/برای حسرتای پر،بازدیدی/برای حلیم با نمک یا شکر،جنگ و دعوا/برای تاپیک‌های منشوری/برای کاربرای مرد وجنگ و دعوا/برای بچه‌مچه های کنکوری/برای کاربری و احتمال انقزاضش/برای کاربرای پر نفوذی/برای شوهر و عوق،خانواده اش/فقط طلاق فقط طلاقه ادامش/برای روزهای خوب قبل ازدواج و/برای نی نی یار و اخلاق فوق العاده اش😈/برای دروغ هایی که بر ملا شد/برای کاربری که‌ناحق بیصدا شد/برای باردارای پا به مامون/برای باربی ها و‌مانکنامون/برای تپل های مهربونو/برای ساقیم ساقی ات ساقیامون/برای شام و‌ناهارا چی دارین/و‌جمله یه بچه دیگه بیارین/برای دغدغه سمی که دارین/برای جمله لول ندارین/برای دعواهای قوم و خویشی/برای داستانای دروغین/برای تو دوغت رو بنوشو/طرفدار نوشابه یا که دوغین؟/برای پست های طوماری/برای تاپیک ماورایی/برای حرفهای سیاسی/برای کاربرای احساسی/برای سیزده ساله بچه دار و/برای مادرای خانه دار و/برای استقلال زنامون/برای مدال گزارش زنامون/برای تموم روشن فکریامون/برای اعتراض های بیصدامون/برای سارا و ممدامون/برای فریاد بیصدامون/برای وقیح و کار ناپسندش/برای کاربرای بالا بلندش/برای کاربرای گیسو‌کمندو/برای خوشگلای ابرو کمندش/برای خنده های گهگداری/برای جمله دغدغه ست تو داری/برای اینکه تاپیک‌زدن نداره/برای کاربری که غصه داره/برای عقاید و فرق و جنجال/برای شوخی ها و‌کاربرای بیمار/برای ممدی که پوششش دخترونه ست/برای جغدهای شب بیدار/برای لذت ،تاپیک ممنوعه/برای ناخنی که‌پر ز گیسه/برای کاربریم کاربریت کاربرامون/برای طرز فکر دوران سلجوقه/برای هانده ایی که شبیه اش زیاده/برای زود باور های ساده/برای کاربرای علم و غیب دارُ/برای کاربرای خان زاده😃
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687