2733
2734
قسمت همین بوده گلم ببین بخاطربچه هات میتونی بسازی باهاش اونا هیچ گناهی ندارن

پس من گناه ندارم؟هیچ خیرو محبتی من ازش ندیدم یه روز خوش نداشتم

وضع مالیش خوبه خونه ماشینش چند میلیاردیه

خودمم همجوره ریختو پاش میکنم مسافرتم همش میریم ولی تو بگو یه نوک سوزن دلخوشی خوشبختی فقط و فقط عشقوـمخبت دوطرفینه همین

برام هیچ حسی شبیه تو نیست

بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید

شما چند سالتونه؟چرا اجبار بچه دارین؟

من ۲۴ اون ۳۳ ب اسرار خانوادهابود وگرنه دوتامون کسه دیگه میخواستیم 

بچه ندارم ولی میخوام بیارم همدمم شع

نمیتونم طلاق بگیرم دوسش  دارم از یه طرفم حامی ندارم

خودت را جای زنی بگذار! ک بوقت پریشانی یک رابطه .بلندمیگوید همه مردها مثل هم اند! دلگیرنشو ،اگر برای کسی ک جای همه بود مهم نبودی ، توام همین را میگفتی......💔......
من اصلا براش مهم نیستم یه نمونش اینکه الان رفته شهرستان از اونجا دم بدیقه زنگ میزنه بخواهرش کلی داست ...

یه سرتاپیکام بزن ببین ارتوبدترهم هست😢

الهم عجل لولیک الفرج💚میشه برای حل مشکلاتم یه صلوات بفرستید💚💚💚شده ازدردبخندی که نبارد چشمت؟؟؟😔من در این خنده ی پرغصه مهارت دارم😔مرادردیست اندردل که گرگویم زبان سوزد 😔وگردم درزنم ترسم که مغز استخوان سوزد😔منجم کوکب بخت مراازبرج بیرون کن😔که من کم طالعم ترسم زآهم آسمان سوزد😔😭
یه سرتاپیکام بزن ببین ارتوبدترهم هست😢

حتما میزنم 

شماچجوری کناراومدین بچه دارین

خودت را جای زنی بگذار! ک بوقت پریشانی یک رابطه .بلندمیگوید همه مردها مثل هم اند! دلگیرنشو ،اگر برای کسی ک جای همه بود مهم نبودی ، توام همین را میگفتی......💔......
من ۲۴ اون ۳۳ ب اسرار خانوادهابود وگرنه دوتامون کسه دیگه میخواستیم  بچه ندارم ولی میخوام بیارم ...

نننن بچه نیار تورو قران همدمت ننیشه بدبخت میشه سنت کمه برا خودت مسقل شو کار کن

یعنی چی بزور فامیل هستین ؟مشکلش باهات چیه؟

برام هیچ حسی شبیه تو نیست
حتما میزنم  شماچجوری کناراومدین بچه دارین

آره عزیزم دوتا بچه دارم کنارنیومدم دارم ذره ذره آب میشم روزی21تاقرص میخورم😢

الهم عجل لولیک الفرج💚میشه برای حل مشکلاتم یه صلوات بفرستید💚💚💚شده ازدردبخندی که نبارد چشمت؟؟؟😔من در این خنده ی پرغصه مهارت دارم😔مرادردیست اندردل که گرگویم زبان سوزد 😔وگردم درزنم ترسم که مغز استخوان سوزد😔منجم کوکب بخت مراازبرج بیرون کن😔که من کم طالعم ترسم زآهم آسمان سوزد😔😭
آره عزیزم دوتا بچه دارم کنارنیومدم دارم ذره ذره آب میشم روزی21تاقرص میخورم😢

وای 

منم اعصاب راحتی ندارم خیلی زود گریه ام میگیره 

نمیتونم ازش دل بکنم وابستگیم شدید میخوام بچه بیارم 

نکنه یروز منم پاگربچه بشم از کاری ک کردم پشبمون شم آخه حامی هم ندارم

خودت را جای زنی بگذار! ک بوقت پریشانی یک رابطه .بلندمیگوید همه مردها مثل هم اند! دلگیرنشو ،اگر برای کسی ک جای همه بود مهم نبودی ، توام همین را میگفتی......💔......
پس من گناه ندارم؟هیچ خیرو محبتی من ازش ندیدم یه روز خوش نداشتم وضع مالیش خوبه خونه ماشینش چند میلیا ...

توروخداخوشی نزنه زیردلتون نقاط مثبتش وببین من نه اینایی که گفتی و دارم نه مهرومحبت ولی دوتابجه دارم وشرایط طلاق هم ندارم

الهم عجل لولیک الفرج💚میشه برای حل مشکلاتم یه صلوات بفرستید💚💚💚شده ازدردبخندی که نبارد چشمت؟؟؟😔من در این خنده ی پرغصه مهارت دارم😔مرادردیست اندردل که گرگویم زبان سوزد 😔وگردم درزنم ترسم که مغز استخوان سوزد😔منجم کوکب بخت مراازبرج بیرون کن😔که من کم طالعم ترسم زآهم آسمان سوزد😔😭
وای  منم اعصاب راحتی ندارم خیلی زود گریه ام میگیره  نمیتونم ازش دل بکنم وابستگیم شدید می ...

نمیدونم عزیزم دوست ندارم بگم طلاق بگیر چون خودم ازبعدطلاق میترسم بااین شرایط جامعه وشرایط خودم 

من همسرم خسیسه بشدت دست بزن داره بد دهنه دهن بینه شکاکه ....

الهم عجل لولیک الفرج💚میشه برای حل مشکلاتم یه صلوات بفرستید💚💚💚شده ازدردبخندی که نبارد چشمت؟؟؟😔من در این خنده ی پرغصه مهارت دارم😔مرادردیست اندردل که گرگویم زبان سوزد 😔وگردم درزنم ترسم که مغز استخوان سوزد😔منجم کوکب بخت مراازبرج بیرون کن😔که من کم طالعم ترسم زآهم آسمان سوزد😔😭
توروخداخوشی نزنه زیردلتون نقاط مثبتش وببین من نه اینایی که گفتی و دارم نه مهرومحبت ولی دوتابجه دارم ...

خوشیییی وقتی دلت یه بغل بخاد بارامش بخابی وقتی دلت یه دردل عاشقانه بخواد خوشی زده زیر دلم؟

بخدا حاضرم تو غار زندگی کنم فقط عشقم دوطرفه باشه 

اره من با یه ست مارک میشینم تو ماشین شاسی هرجای گرون شیک باشه میرم وای باحسرت به کسای نگاه میکنم که  دست دو دست عشقشونن به کسایی که عاشقونه بزنشون نگاه میکنم ارزو میکنم کاششش من جاشون بودم توم مثل منی گلم حالا که عشقو اینا برات مهم نیس رفاه مهمتره از نظرت انشالله به حق امام خسین خدا رزقو روزیتو اینقد زیاد کنه غرق خوشبختی شی

عزیزم مشکل پول حل شدنیه اما محبت نه

برام هیچ حسی شبیه تو نیست
وای  منم اعصاب راحتی ندارم خیلی زود گریه ام میگیره  نمیتونم ازش دل بکنم وابستگیم شدید می ...

نکن اسی سنت کمه احساسی شدی بخدا بعدا مشکل شوهرت ییشتر میشه همین بچه دامنتو میگیره همدم میخای چکار بیا ما این همه همدمتیم بچه هی خوش اعصاب خرابیه

برام هیچ حسی شبیه تو نیست
خوشیییی وقتی دلت یه بغل بخاد بارامش بخابی وقتی دلت یه دردل عاشقانه بخواد خوشی زده زیر دلم؟ بخدا حاض ...

میدونم چی میگی گلم ولی باورکن من چندشم

 میشه دست بهم میزنه حتی سالهاست ازرابطه باهاش هیچ حسی ندارم 

البته اصلا کلا به فکرخودشه تورابطه هم

ولی عزیزم گرسنگی کشیدن و نداری خیلی سخت ترازایناست وقتی نمیتونی کوچکترین خواسته ی بچه اتوبرآورده کنی وقتی روزهامریضی وپول نداری بری دکتر

وقتی  مجبوری بچه اتونبری بیرون دلش چیزی نخواد اینامیشه هزاران جورمریضی بخدامن بچه هامو بالباس کهنه این واون بزرگ میکنم بازهم این عوضی ول کنم نیست زده توسرم الان چندروزه نتونستم سرم ازروبالش جداکنم😭

الهم عجل لولیک الفرج💚میشه برای حل مشکلاتم یه صلوات بفرستید💚💚💚شده ازدردبخندی که نبارد چشمت؟؟؟😔من در این خنده ی پرغصه مهارت دارم😔مرادردیست اندردل که گرگویم زبان سوزد 😔وگردم درزنم ترسم که مغز استخوان سوزد😔منجم کوکب بخت مراازبرج بیرون کن😔که من کم طالعم ترسم زآهم آسمان سوزد😔😭
میدونم چی میگی گلم ولی باورکن من چندشم  میشه دست بهم میزنه حتی سالهاست ازرابطه باهاش هیچ حسی ن ...

عزیز دلم ناراحت شدم بخدا دیگه هرکسی به ی نحوی مشکل داره

برام هیچ حسی شبیه تو نیست
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687