2752
2734

خیلییی راحت رفت زن گرفت و قلبمو لگد مال کرد یادتون رفت اما یاد من موند که با زندگیم چکار کرد و چی به سرم اوارد دردش داره همه استخوانای سینمو میشکنه منو یادتون هست ؟؟؟؟ تاپیکام یادتون هست؟؟؟ 🗣🗣🗣🗣حرفاتون یادتون هست ؟🗣🗣🗣🗣 گفتین تاوان میده دااد؟؟گفتین یادت میره رفت؟؟؟؟ دو ساااااله داره رااااحت زندگیشو میکنه و خووشبختت دو سالللللله یه ثانیه آروم نداشتم زندگیمو نابود کرد ....همش میگفتین تاپیک بزن حالت خوب شد بگو تاوان داد بگو ..تاپیک زدم بگم نه فراموشش کردم نه حالم خوبه هنوز عاشقشم بیشتر از قبل و نه تاوانی داد فقط همین ...💔😊

پیشاپیش از دوستانی که دل میشکنن توهین قضاوت سرزنشای مسخره خدمتتون عرض کنم زحمت تایپ ندین چون نه کامنتای شما رو میخونم و نه میبخشم و نه برام مهم هست  والسلام...

این تاپیک فقططط برای دوستان با درک و فهم خودم هست     


 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
باز شما

به شما ارتباطی داره؟؟

 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید

الان خب دیگ نزاشتی حرفی بزنیم

ولی خب کم کم زمان همه چیو درست میکنه

به نام کاربری دقت نمیکنم😑‌نظر شخصی منه حمله نکنید هرکی یه نظری داره مجبور نیستید ک با نظرات من زندگی کنید😶‍🌫️😮‍💨متاسفانه تند مینوستم و حواسم به کلمات نیس 🌱💖 آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه صد ساله به پیمانه شکستیم از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم🤍.{ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشد ، تو که با منی همیشه، چه " تری " چه " لن ترانی "💜} من خدا رو دیدم ، تو تمام لحظه های زندگیم خدا بود حتی موقعی که من ازش غافل بودم اون بغلم کرد🥺❤️🌱  بایه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره ، نزار از نفس بیوفتم تویی تنها راه چاره🥲✨️
عزیزم تو ام زندگیتو بکن دیگه بسه قشنگم  دوسال زندگیت حیف شد بس نبود؟

همه زندگیم فداش

 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
الان خب دیگ نزاشتی حرفی بزنیم ولی خب کم کم زمان همه چیو درست میکنه

بله؟

 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
چقد عاشقشی که نمیتونی فراموش کنی دوسال گذشته  خودم 5.6 ماه بعد فراموشش کردم خیلی پیگیرشی هنوز؟ ...

همه زندگیمه

 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
بله؟

زمان درست میکنه همه چیو


بهتره بری دنبال زندگیت توان

به نام کاربری دقت نمیکنم😑‌نظر شخصی منه حمله نکنید هرکی یه نظری داره مجبور نیستید ک با نظرات من زندگی کنید😶‍🌫️😮‍💨متاسفانه تند مینوستم و حواسم به کلمات نیس 🌱💖 آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبه صد ساله به پیمانه شکستیم از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم🤍.{ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشد ، تو که با منی همیشه، چه " تری " چه " لن ترانی "💜} من خدا رو دیدم ، تو تمام لحظه های زندگیم خدا بود حتی موقعی که من ازش غافل بودم اون بغلم کرد🥺❤️🌱  بایه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره ، نزار از نفس بیوفتم تویی تنها راه چاره🥲✨️
چند وقت باهم بودید مگه؟ دوستی دلیل بر ازدواج نیست دخترای قشنگ

چه حرف مسخره ای

 توبه کردم یادت نکم بان دسم سزانم 💔دوباره کفتنه یادت آنسو توبه م شکانم 💔چنی یاد تو دلگیره چنی هوای دل غمینه💔چنی دلم هوس مرگ کی چنی چویلت رنگینه لعنت به تو که زندگیت رو رو قلب شکسته من ساختی امیدوارم اون زنه همونی نباشه که فکر میکردی امیدوارم بهت خیانت کنه و رکب  کارت به طلاق بکشه یا بفهمه تو چه اشغالی هستی ازت  طلاق بگیره راهی دادگاه پاسگاه زندان کنه بعدم طلاق بگیره ازت کارت به طلاق  بکشه 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
2706
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687