2752
2734
عنوان

قلبم گرفت...

48 بازدید | 0 پست

ﻗﻠﺒﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ

ﻧﻔﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

آه ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ

ﻭﺍﺳﻢ ﺑﺠﺰ ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﮕﻢ ﺁه ﺍﯼ ﺧﺪﺍ

ﻣﮕﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎﻡ

ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪه ﺑﺲ نیست

ﯾﻪ ﺟﺎ ﺍﮔﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺑﻮﺩ

ﯾﻪ ﺟﺎ ﺍﮔﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﻮﺩ

ﺻﺪ ﺟﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺑﻮﺩ

ﺻﺪ ﺟﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﻮﺩ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﮕﻢ ﺁه ﺍﯼ ﺧﺪﺍ

ﻣﮕﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎﻡ

ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪه ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﻗﻠﺒﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ

ﻧﻔﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺁه ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ

ﻭﺍﺳﻢ ﺑﺠﺰ ﻗﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﮕﻢ ﺁه ﺍﯼ ﺧﺪﺍ

ﻣﮕﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﺩ ﺁﺷﻨﺎﻡ

ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪه ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻣﻦ

ﺷﺐ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻧﮑﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﻣﻦ

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﻥ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺑﻮﺩ

ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﻦ

ﺑﺮﮒ ﭘﺎﯾﯿﺰﯾﻢ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺧﺰﺍﻥ

ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﭘﯽ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻣﻦ

ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﭘﯽ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻣﻦ

ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2762
2741
2687
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   felaweeeer02  |  8 ساعت پیش
توسط   zoli1011  |  11 ساعت پیش